Plum Blossom International Federation

Mètodes i seqüències. Veure també "Sobre el currículum de l'escola"

El currículum de l'escola combina el coneixement tradicional de l'escola Yang què inclou tant el difòs al públic per Yang Cheng Fu com el més reservat, amb el contemporàni. Aquest currículum és extens i és un camí en el que es va progressant en una línia coherent, estableix un sistema reglat per avaluar el progrés personal però no és un sistema rígid sinó que amb la guia adequada s'adapta als interessos de cada aficionat.

Manuel Joseph

Principiant I (Faixa Blava sense serrells)

Bases del taitxitxuan
(Caminar, Mans com núvols, Respatllar el genoll i empenyer, Acaronar la crinera del cavall calvatge)

Meditació dret

Principiant II (Serrell Blanc)

El vuit brodats de seda "baduanjin" (txikung)
Seqüència (tao lu) de 8 formes de taitxítxuan

Meditació assegut

Principiant III (Groc)

Seqüència (tao Lu) de 16 formes de taitxitxuan
Seqüència (tao Lu) de 16 formes d'espasa (jian) Petita Plum Blossom

Exercicis de base i de respiració "taitxí kung”
Mètodes de desenvolupament dels camins del jin
Exercicis d'arrelament
Exercicis d'acondicionament

Empenyer amb les mans (tui shou) a peu fixe amb una mà (patrons)
- cercle horitzontal, cercle vertica, hèlix (plegar mans)
- canvi, pas endavant i pas enrere

Treball de base amb l'espasa I

Al nivell de Principiant s'ha d'assolir el coneixement precis de totes les tècniques de les seqüències i haver practicat els diferents mètodes i treballs.

Intermedi I (Taron¡ja)

Seqüència (tao lu) de 24 formes de taitxitxuan
Seqüència (tao lu) de 16 formes de ventall (shan) amb la ma dreta i la ma esquerra
Seqüència (tao lu) de 16 formes d'espasa (jian)

Exercicis de desenvolupament de peng jin i hua jin

Empenyer amb les mans (tui shou) a peu fixe amb dues mans (patrons)
- peng shou senzill, horitzontal, vertical, canvis i passes
- doble amb peng shou (si zheng shou) a peu fixe

Mètodes de chin na

Treball de base amb l'espasa II

Posicions estàtiques zhang zhuang civil (yiquan txikung) 

Intermedi II (Verd)

Seqüència (tao lu) de 40 formes de taitxitxuan

Mètodes de desenvolupament dels camins del jing II

Empenyer amb les mans (tui shou) a peu fixe amb dues mans "lliure"
Empenyer amb les mans (tui shou) amb doble amb peng shou (si zheng shou) i amb passes (patrons)
- Tres passes, en creu i circular

Treball de parella amb espasa

Posicions estàtiques zhang zhuang marcial  (yiquan txikung) 

Intermedi III (Blau)

Seqüència (tao lu) de 32 formes d'Espasa (jian)
Seqüència (tao lu) de Ventall (shan) "Plum Blossom"

Les quatre diagonals (da lu)


Exercicis d'esgrima amb l'espasa

Aplicacions marcials de taitxí I

Zhang zhuang
dinàmic (yiquan txikung)

Al nivell Intermedi l'estructura corporal (xing) ha de mostrar les qualitats de l'escola Yang: Espatlles enfonsades i colzes caiguts. Dits extesos i canyell assegut. Pit relaxat i esquena estirada. Cintura relaxada i melucs asseguts. Coxis arrodonit.

Avançat I (Porpra)

Seqüència tradicional de 108 formes de taitxitxuan

Pastar amb les mans (taitxí rou shou)


Aplicacions marcials de taitxí II

Avançat II (Vermell)

Seqüència tradicional de Sabre (Dao)
Seqüència tradicional d'Espasa (jian)

Da shou (taitxí noi lin sao)

Exercicis de Sabre

Avançat III (Marró)

Seqüència combinada de 48 formes
Seqüència de Ventall (Shan) "El Ventall que persegueix al Vent"

Al nivell Avançat l'estructura corporal (xing), la respiració (qi), la intenció (yi) i l'esperit (shen) han de mostrar les qualitats de l'escola Yang.

Instructor de taitxí de l'Escola Plum Blossom del C.E. de lluita suau i amable (voluntari) (Jaqueta Negra - Faixa negra quan corrrespongui)

Mestre (Negre)

Per assolir aquest nivell caldrà coneixer al menys 12 seqüències de les relacionades dins de les quals hi haurà una de dues armes i una de dos homes. A més serà necessàri haber participat als seminaris internacionals.


Seqüència de taitxí amb Fajin
Seqüència llarga de taitxí rápida
Seqüència de dos homes de taitxitxuan (Duilian Sanshou)

Seqüència de Flauta (Xiao) "Plum Blossom"
Seqüència de Vara (Gun) "Dominant al Drac"
Seqüència de Llança (Qiang) "els Nou Dracs"
Seqüència de Bastó (Guai Gun) "Bagua" Vuit símbols

Seqüència de Sabre (Dao)   "Wuxing" Cinc elements
Seqüència de Flauta (Xiao) "Wuxing" Cinc elements

Els palmells dels 18 Luohan (Sap Bat LoHan Yik Gan Kuen) (xòilifat txikung)

Seqüència de dos Sabres (Dao) Petita "Plum Blossom"
Seqüència de Sabres (Dao) Mare i Fill

Seqüència de dos homes de Sabre Yang (Duilian Dao)
Seqüència de dos homes de Espasa (Duilian Jian)

L’Espasa del Cel, coneguda com a “Hu Yuen Chou Jian“ (Espasa de Wudang)

Per coneixements adicionals consultar el programa de la Plum Blossom International Federation

Mestre de taitxí de l'Escola Plum Blossom del C.E. de lluita suau i amable

El Mestre ha d'assolir el coneixement precis de totes les tècniques de les seqüències i haver practicat els diferents mètodes i treballs. L'estructura corporal (xing), la respiració (qi), la intenció (yi), l'esperit (shen) i el moviment (dong)  han de mostrar les qualitats de l'escola yang i la quietud (jing) hi ha d'estar present. S'han d'expresar les sis armonies (liu he).

 

Aquest és el programa de l'Escola Plum Blossom del Club Esportiu de Lluita Suau i Amable, podeu consultar el programa oficial de la Plum Blossom International Federation a la seva web http://www.plumblossom.net

La denominació Escola es refereix a un mètode d'ensenyament i en cap cas s'ha de confondre amb un centre oficial de l'estat.

Formació de carácter social

Dirigida al desenvolupament personal dels nostres socis i a les persones que practiquen taitxí i volen adquirir coneixements per poder transmetre aquests de forma benèvola (sense ànim de lucre). Els graus i els títols acrediten el nivell esportiu  i no s'han de confodre amb titulacions del sistema oficial d'ensenyament de l'estat. Fins el nivell avançat el grau és reconegut per la Plum Blossom International Federation i a partir d'aquest nivell per la nostre entitat: el Club Esportiu de Lluita Suau i Amable.  

Formació per l'exercici professional a l'àmbit esportiu

El taitxí a Catalunya és una modalitat esportiva reconeguda per la Secretaria General de l'Esport pel tràmit del Club Esportiu de Lluita Suau i Amable. Aquesta modalitat es va assignar a la Federació Catalana de Kárate, decisió que va ser recorreguda pel Club Esportiu de Lluita Suau i Amable i declarada nul·la en primera instància. Les professions de l'esport estan regulades per la Llei 3/2008 de l'exercici de les professions de l'esport. La Llei 7/2015 estableix que la formació orientada a la titulació requerida per l'exercici professional de l'Esport és responsabilitat de l'Escola Catalana de l'Esport la qual de moment no l'ha desenvolupat. Aquesta formació es desglossa en el que es denomina un Bloc comú a totes les modalitats i un Bloc específic. L'ICQP ha informat que la formació específica en aquesta modalitat de moment és no reglada. El nostre Club està en contacte amb el ICQP, el Consell Català de l'Esport i l'Escola Catalana d'Esport per tal de desenvolupar la formació de taitxí i amb el Síndic de greuges pel desempar que suposa l'incompliment de la Llei per part de l'Escola Catalana de l'Esport (28/2/2017)