Projecte esportiu i filosofia

El Club Esportiu de Lluita Suau i Amable és una entitat de caràcter no lucratiu quina finalitat és aprofundir en els coneixements tradicionals d’origen a la Xina, que a Occident anomenem educació física, esport o desenvolupament personal i que estan connectats amb les arts marcials, la religió, la medicina i altres pràctiques que tenen a veure amb el coneixement de la natura i de l’home. Com que l'aproximació a aquests coneixements es fa per mitjà del treball corporal i mental a més de la vesant cultural,  es constitueix com a entitat esportiva deixant les portes obertes a l’exercici de les pràctiques com una forma de lleure o l’accés a la competició. Com a Club Esportiu està registrat en les disciplines de taitxi, kungfú i wushu. El Club està obert a qualsevol persona que demani ser-ne membre i té un caràcter plural.

L'entitat s'estructura en diferents escoles (seccions) en funció del seu cos tècnic. La qualificació dels seus instructors té el reconeixement nacional (Asociación Catalana de Choy Li Fut y Tai chi chuan Núm. Registre A01679 ) i internacional (Plum Blossom International Federation).

El pressupost de l'Entitat és zero i per a les activitats que requereixen fons econòmics i a les quals és necessària la representació del club, aquest actua amb la provisió dels fons privats dels socis que la promouen. Per exemple la demanda contra Presidència per l'assignació del taitxi a la FCK (cost aprox. 6.000 €)

El Club Esportiu de Lluita Suau i Amable, de forma totalment altruista, ha promogut el reconeixement del taitxi com a activitat físic esportiva davant del Consell Català de l’Esport i així ha esdevingut la primera entitat esportiva al nostre país en l'activitat del taitxi. En conseqüència diversos professionals s’han pogut habilitar en aquesta activitat esportiva. Al mateix temps ha promogut i donat suport a la creació de més de 10 Clubs esportius de taitxí i a la de la Unió Catalana de taitxí la qual cosa ha suposat finalment el reconeixement del taitxi com a disciplina esportiva.

El Club de forma periòdica acosta als seus socis a la formació i el coneixement de diferents mestres  de reconeixement nacional i internacional amb l'assistència a seminaris a altres països: Anglaterra, Itàlia, França, Xina.

L'Entitat s'adhereix al lliure pensament dels seus membres i a l'exigència del màxim nivell tècnic en les tasques de formació i difusió. En els aspectes ètics i filosòfics s'orienta als de la cultura tradicional xinesa, en particular als valors del confucianisme, és a dir humanístics i tradicionals, pel que fa a l'espiritualitat al Neoconfucianisme, sense descartar la contribució del Budisme Xan i el Taoisme i en relació a la Filosofia de la Natura al Taoisme. L'Entitat defuig la supersticiò i aborda totes les qüestions des d'una perspectiva racional amb respecte pel misteri.

En els aspectes legals l'actuació del club segueix les diferents normatives que hi estan relacionades (veure informació a la web del Consell Català de l’Esport)


Seminaris, competicions
Aplecs