El Club Esportiu de Lluita Suau i Amable, amb la finalitat de facilitar la pràctica als seus socis de les modalitats esportives recollides als seus estatuts ofereix una activitat ordenada de pràctica d'aquestes.

La formació en les modalitats de taitxí i txikung de l'Escola Plum Blossom del Club Esportiu de Lluita Suau i Amabe s'imparteix al centre ArteSants c/Robrenyo, 50 (Zona Estació-Central Sants)

El curs ordinari es desenvolupa entre Octubre i Juny. Els mesos de Juliol i Setembre només hi ha classe els dimecres.

L'horari de les classes és el següent: Dilluns de 18,30 a 20,00 i Dimecres de 19,30 a 21,00

El cost per hora pels que facin dues classes a la setmana és de 4,7€ hora i pels que facin classe un dia a la setmana 6€ hora. La duració de les classes és d'1 hora i mitja.

Es paga per mes complert en funció dels dies que es faci classe en el mes.

Les classes s'han de pagar abans del dia 30 del mes anterior. No hi ha opció de domiciliació bancària.

El preu mig de la mensualitat (oct-19 a juny-20) és de 35€ per un dia a la setmana i de 56€ per dos dies.

Per més informació podeu trucar a Sifu Manuel Joseph Tel. 664040816

Calendari 2019-2020